Christine Ring - Video blog

 “Gud giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre det jeg kan, samt visdom til at se forskellen”

Dette er “Sindsrobønnen” Den er af ukendt oprindelse, men bruges af AA. Da jeg var på pårørendekursus i 2008, mens min far var i sin første behandling på Behandlingscenter Tjele, lærte jeg den. Det er efterfølgende blevet et slags mantra for mig.